Wijziging huidige pensioenovereenkomst

Mijn huidige middelloonregeling is onbetaalbaar geworden. Ik wil daarom graag overstappen naar een beschikbare premieregeling. Waar moet ik allemaal aan denken? Ik wil in ieder geval een goed communicatietraject opstellen voor mijn medewerkers en hen volledig meenemen in dit traject.

Een aanpassing van de pensioentoezegging betekent een aanpassing van de arbeidsvoorwaarde. Dit kunt u niet zomaar eenzijdig doen. Samen met de ondernemingsraad of de op te stellen personeelsvertegenwoordiging, gaan we gezamenlijk op zoek naar een passende pensioenoplossing en eventuele compensaties.

Het ambitieniveau van de pensioenregeling kan gelijk blijven, echter worden de risico‚Äôs verlegd naar de individuele deelnemers. Deze omzetting betekent dan ook veel communicatie en goede juridische vastlegging. Te denken valt aan informatiebrieven en akkoordverklaringen. Samen met Triple A | Pensioen Perspectief, de partner, zorgt Koen voor de juiste juridische documentatie en noodzakelijke berekeningen. 

En dit allemaal op een informele en interactieve wijze.