Pensioenadvies

Een pensioenregeling raakt uw hele onderneming, u als werkgever, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en uw werknemers. Bijvoorbeeld het opzetten van een pensioenregeling of wanneer de pensioenregeling gewijzigd moet worden of als het pensioencontract met uw pensioenuitvoerder eindigt. Ook als er sprake is van een fusie, overname of harmonisatie. Is er sprake van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of is een Algemeen Pensioenfonds een betere oplossing voor uw onderneming? Een goed doordacht pensioenadvies is dus van groot belang voor alle partijen. In het onderstaande schema ziet u de meest voorkomende situaties en de betrokken partijen. Zo heeft u direct een beeld waarbij ik u als pensioenadviseur kan helpen.    

 

  Werkgever OR of PV Werknemer
nieuwe pensioenregeling starten V V V
bestaande pensioenregeling veranderen V V V
pensioenregelingen harmoniseren V V V
contact met een pensioenaanbieder V    
uitvoeren van een second opinion V  V  
Ondersteuning van de OR   V  
Pensioencursus V V  
Individueel pensioen voor DGA, ZZP, manager in loondienst     V

Zie ook pensioencommunicatie.